Colofon

Frank Mulder is schrijver en publiceert onder andere in weekblad De Groene Amsterdammer. Hij woont in een woongemeenschap in de Utrechtse wijk Overvecht met zijn gezin, samen met mensen uit alle hoeken en gaten van de wereld.

Frits ter Kuile

Frits ter Kuile woont in het Jeannette Noëlhuis in Amsterdam-Zuidoost. Als Catholic Worker heeft hij een groot hart voor vluchtelingen, gekraakte tuinen en vredeswerk. Zelf noemt hij zich vrolijke rommelaar in de marge.

Gerritjan woont in Diemen maar dat maakt verder niet uit. Hij is fotograaf en actief in het Noëlhuis, een leefgemeenschap in Amsterdam-Zuidoost.

Jannes woonde in een tent, maar dat mocht niet van de politie. Hij is journalist en schrijft voor o.a. Follow the Money. Zijn nieuwsgierigheid brengt hem soms in zeven sloten te gelijk. 

Jasper trekt op met met mensen die rondlopen met vragen over zin en roeping. Regelmatig stuurt hij via Pelgrimspost een brief over de fascinerende reis naar het vinden en leven van onze roeping.

Jeftha onderwijst Machinebouw aan onze hoop voor een betere toekomst, oftewijl: is leraar Economie op een middelbare school. 

Paige Copenhaver-Parry
Paul Kingsnorth
Paul Kingsnorth

Rik de Droominee woont in Rotterdam als spoken word kunstenaar. Aan de randen van kunst, geloof en bewuster worden vind hij genade en mooie woorden. Hij pleit voor “grace against the machine.”

Stefanie is orthopedagoog en de eerste vrouwelijke zot in de karavaan.

Susannah Black Roberts