Home

Onze verklaring / Our statement


We voelen een groot ongemak bij de huidige strijd tegen corona en de groeiende roep om ongevaccineerden uit te sluiten. Tegengeluiden vinden we vaak te populistisch. Daarom roepen we op tot een derde weg.

Lees de hele verklaring

Deze verklaring is voor iedereen, maar hij komt uit de koker van een aantal mensen die geloven in het goede nieuws van Jezus Christus, het nieuws dat er een goede wereld gaat komen van vrede en recht. We zijn geïnspireerd door denkers zoals Jacques Ellul, die ons kritisch leren kijken naar de dominantie van techniek, geld en propaganda in onze samenleving. We volgen het coronadebat al langer kritisch, maar plannen voor 2G vinden we echt een rode lijn. We werken van harte samen met iedereen, van welke achtergrond dan ook, die van goede wil is, om bij te dragen aan een vreedzame, inclusieve samenleving.

We feel a growing discomfort with the current struggle against corona and the growing call to exclude the unvaccinated. Dissident voice we often find too populist. That is why we call for a third way.

Read the full statement

This statement is for everyone, but it comes from a number of people who believe in the good news of Jesus Christ, the news that there is going to be a good world of peace and justice. We are inspired by thinkers such as Jacques Ellul, who teach us to look critically at the dominance of technology, money and propaganda in our society. We have been following the corona debate critically for some time, but we really think that plans for a ‘vaccinated or recovered’-policy are a red line. We work wholeheartedly with anyone, from whatever background, who is of good will, to contribute to a peaceful, inclusive society.