Over ons

Dit magazine begint niet met een magazine. Het begint met een paar vrienden die elkaar vinden in hun ongemak over de strijd tegen corona. Wat volgt is een publiek pleidooi voor het zoeken naar een ‘derde weg’ om met corona te leven. Dat maakt allerlei reacties los en zorgt voor mooie ontmoetingen.

Daarna gaat de coronastorm liggen, maar is het gevoel van ongemak klaarwakker. Het zit blijkbaar niet in corona zelf, maar in een laag daaronder. We voelen een crisis die veel dieper gaat. Is het de oprukkende techniek? Het chronische gevoel van eenzaamheid? Onze afbrokkelende kerken?

Bovendien vragen we ons af: en wijzelf? Wat is onze eigen plek en rol als gelovigen in tijden van crisis? Want crisis is het, dat is dit jaar voor iedereen in volle kracht duidelijk geworden.

We klimmen opnieuw in de pen en komen tot een heus manifest: Verwildernis. Daarin proberen we woorden te geven aan ons gealarmeerde gevoel en en lanceren we een idee: kunnen we een plek creëren waar denkers, dichters en doeners verhalen uitwisselen over wat geloof betekent als de storm opsteekt?

En zo wordt Karavaan der zotten geboren. Een bonte stoet aan verpleegkundigen, kunstenaars, journalisten, leraren, consultants en ander pluimage deelt hier wat ze tegenkomen in het onderweg zijn.

Er kan nog meer bij. Als je zin hebt om mee te doen ben je van harte welkom.


Enkele van de zotten

Frank Mulder is schrijver en publiceert onder andere in weekblad De Groene Amsterdammer. Hij woont in een woongemeenschap in de Utrechtse wijk Overvecht met zijn gezin, samen met mensen uit alle hoeken en gaten van de wereld.

Jannes woonde in een tent, maar dat mocht niet van de politie. Hij is journalist en schrijft voor o.a. Follow the Money. Zijn nieuwsgierigheid brengt hem soms in zeven sloten te gelijk. 

Jasper trekt op met met mensen die rondlopen met vragen over zin en roeping. Regelmatig stuurt hij via Pelgrimspost een brief over de fascinerende reis naar het vinden en leven van onze roeping.

Jeftha onderwijst Machinebouw aan onze hoop voor een betere toekomst, oftewijl: is leraar Economie op een middelbare school. 

Rik de Droominee woont in Rotterdam als spoken word kunstenaar. Aan de randen van kunst, geloof en bewuster worden vind hij genade en mooie woorden. Hij pleit voor “grace against the machine.”

Stefanie is orthopedagoog en de eerste vrouwelijke zot in de karavaan.